Dodávky a montáže
vodohospodářských celků:


 • čistíren odpadních vod (ČOV),
 • úpraven vod (ÚV),
 • čerpacích stanic (ČS),
 • armaturních komor a vodojemů,
 • hygienického zabezpečení vody,
 • ochran výtlačných řádů,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících provozů,

v rozsahu:

 • zpracování projektové dokumentace,
 • kompletace dodávek,
 • montáže,
 • komplexního vyzkoušení,
 • uvedení do provozu,
 • záručního i pozáručního servisu.

© KUNST, spol. s r. o. Petr Bobák – Web & Graphic Designer