Zapewniamy kompleksowe dostawy i montaż części technologicznych w następujących inwestycjach:


 • oczyszczalnie ścieków (OŚ),
 • stacje uzdatniania wody (SUW),
 • stacje pomp (PW),
 • komory z armaturą i ujęcia wód,
 • zabezpieczenia sanitarne wody,
 • ochrona instalacji ciśnieniowych,
 • modernizacja i rekonstrukcja istniejących urządzeń,

Zakres usług:

 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • kompletacja dostaw,
 • montaż,
 • próby kompleksowe ,
 • uruchomienie do eksploatacji,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

© KUNST, spol. s r. o. Petr Bobák – Web & Graphic Designer