O spólce

Spółka została założona 06. 05. 1991 po uzyskaniu wpisu do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, wydział C, akta nr 690. W ramach prowadzonej działalności spółka KUNST, sp. z o. o. zapewnia kompleksowe dostawy i montaż części technologicznych inwestycji o charakterze gospodarki wodnej łącznie z projektem, próbami kompleksowymi, rozruchem i serwisem pogwarancyjnym.

Podstawowe dane

  • siedziba spółki: Palackého 1906, 753 01 Hranice
  • REGON: 19010591, NIP: CZ19010591
  • kapitał zakładowy spółki na 31. 12. 2021: 530 000 Kč
  • obrót za rok 2021: 782 mln. Kč

Organ statutowy - pełnomocnicy

  • Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D.
  • Ing. Jan Kundrátek
  • Jiří Žůrek

© KUNST, spol. s r. o. Petr Bobák – Web & Graphic Designer